Військова служба за контрактом

Військова служба за контрактом

  Тальнівський районний військовий комісаріат інформує:

Укласти контракт ЗСУ

Сприяємо в укладанні контракту всім бажаючим незалежно від місця проживання та регіону України, що відповідають вимогам відбору кандидатів.

ЯК УКЛАСТИ КОНТРАКТ ІЗ ЗСУ:

В Тальнівському районному військовому комісаріаті існує спрощена система для прийому на військову службу за контрактом:

 • Зателефонувавши за номером
  • (04731) 3-04-26(стаціонарний)
  • 067-957-97-15 (мобільний)
 • Прибути в Тальнівський  РВК та при собі мати:
  • паспорт громадянина;
  • ідентифікаційний код;
  • документи про освіту;
  • свідоцтво про народження;
  • довідка про склад сім’ї за місцем реєстрації.
  • характеристика з попереднього місця роботи (служби) або характеристика з місця реєстрації;
  • В КНП Тальнівська ЦРЛ  пройти якісний медичний огляд.

Терміни контракту для всіх категорій військовослужбовців

Існують наступні види контрактів:

 1. Короткостроковий, на 6 місяців — для військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців призваних під час особливого періоду, які вислужили встановлені терміни військової служби, осіб звільнених з військової служби під час дії особливого періоду;
 2. Контракт на 3 роки – для осіб рядового складу;
 3. Контракт від 3 до 5 років — для осіб сержантського і старшинського складу;
 4. Від 1 до 10 років – під час дії особливого періоду для військовослужбовців за їх бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі.

При укладанні контракту гарантується збереження місця роботи, посади та середньомісячної заробітної плати за рахунок державного бюджету (під час особливого періоду).

НЕ МОЖУТЬ ПІДПИСАТИ КОНТРАКТ НА ВІЙСЬКОВУ СЛУЖБУ 


Громадянин не може розглядатися кандидатом до прийняття на військову службу за контрактом з таких причин:

 • попередньо встановлена наявність службової невідповідності або обвинувачувальний вирок суду у випадку звільнення та позбавлення звання військовослужбовця в дисциплінарному порядку, як наслідок злісного, умисного та систематичного порушення умов виконання контракту зі сторони військовослужбовця;
 • ведення щодо нього дізнання, досудового слідства,  кримінальної справи переданій до суду, винесення обвинувального вироку суду за кримінальною справою і призначення покарання;
 • наявність незнятої або непогашеної судимості за вчинення злочину;
 • наявність судимості за кримінальні або адміністративні правопорушення, у тому числі і корупційні, що підтверджується органами правопорядку та перебуванням особи, що перевіряється, на обліку;
 •  перебування кандидата на обліку в закладах охорони здоров’я, таких як наркологічні й психіатричні диспансери та ін.;
 • відмова у проведенні спеціальної перевірки особистих відомостей, ненадання визначених документів або якщо за результатами проведеної спеціальної перевірки було виявлено факт подання неправдивих відомостей стосовно особи, що унеможливлює призначення на посаду;
 • мінімальний строк дії першого укладеного контракту перевищує можливий термін перебування у складі ЗСУ у зв’язку із досягненням граничного віку особи, що бажає укласти контракт.

Пріоритет відбору та комплектування посадами бойових підрозділів.

Під час відбору бойовими підрозділами та військкоматами можуть пропонуватися посади у такому пріоритеті:

Пріоритетність військових частин:

 • першочергово укомплектовуються підрозділи Сил постійної готовності, оперативні підрозділи швидкого реагування та бойові військові частини;
 • решта бойових частин укомплектовуються посадами у другу чергу;
 • в останню чергу укомплектовуються підрозділи забезпечення та військово-управлінські органи.

Пріоритет військових посад:

 • першочергово кандидату пропонуються посади, що впливають на бойову здатність підрозділів;
 • решта посад пропонуються у разі необхідності.

Пріоритетність відбору зазначається в переліках вакантних посад, які надаються військовими частинами до військових комісаріатів, та відображається в електронній базі даних вакантних посад.

Критерії відбору кандидатів.

Для прийому до лав ЗСУ за посадами старшинського, сержантського і рядового складу можуть бути розглянуті придатні за здоров’ям особи, що бажають служити, володіють достатнім рівнем фізичної підготовки та успішно пройшли професійно-психологічний відбір, а саме:

 • особи призовного віку, що володіють здобутою вищою, професійно-технічною чи повною загальною середньою освітою;
 • кандидати, що попередньо не проходили строкову службу;
 • військовослужбовці строкової служби, термін якої перевищує 3 місяці;
 • військовозобов’язані (чоловіки) вікової категорії від 18 до 50 років (до 60, як виключення за згодою командира частини) та жінки вікової категорії від 18 до 45 років, що не відносяться до офіцерського складу та не мають загальновійськового звання;
 • рядові та старші солдати, які прослужили на строковій службі не менше трьох місяців.

Для прийняття на військову службу за контрактом кандидатам із числа військовозобов’язаних та жінок без загальновійськового звання пропонуються основні, споріднені посади або посади, отримані під час навчання спеціальністі.

Заходи по відбору кандидатів  проводяться з метою всестороннього вивчення особистих якостей кандидатів (моральних, інтелектуальних, фізичних, кваліфікаційних та ін.), ставлення до служби, виконання службового обов’язку по захисту держави, а також оптимального підбору роду та типу військової служби.

Особи, що не мають обмежень за станом здоров’я, володіють спортивними досягненнями та отримали цивільну освіту, що споріднені з військовими спеціальностями, мають суттєву перевагу у процесі відбору кандидатів.

У випадку наявності вакантних посад, що можуть заміщуватись жінками, можливе проведення набору серед них до лав ЗСУ.

Наказом Міністра оборони України від 2 грудня 2008 року № 600 (зі змінами) затверджений перелік військових посад рядового, сержантського, старшинського складу, які можуть бути заміщені військовослужбовцями-жінками.

Наказом Міністерстра оборони України від 3.06.2016 року №292 затверджено розширений перелік посад і військово-облікових спеціальностей на які дозволяється призначати військовослужбовців-жінок.

Грошове забезпечення.

З початку 2019 року грошове забезпечення військовослужбовців зросло на понад 30%.

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України №704 від 30.08.2017 передбачено виплату одноразової грошової допомоги після укладення першого контракту:

 • особам рядового складу — 8 прожиткових мінімумів;
 • особам сержантського складу — 9 прожиткових мінімумів;
 • особам офіцерського складу — 10 прожиткових мінімумів.

ЗАРПЛАТА КОНТРАКТНИКА 2020 (ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ)

Від   11355  тис. гривень.

 • стрілець – 11 355 грн;
 • водій – 11 435 грн;
 • радіотелеграфіст – 11 498 грн;
 • старший стрілець – 11 304 грн;
 • командир відділення – 11 970 грн;
 • командир взводу – 12 635 грн;
 • командир роти – 14 630 грн;
 • командир батальйону – 17 290 грн;
 • командир бригади – 21 280 грн.

(матеріальна допомога на оздоровлення, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань)

У ході просування по службі підвищення грошового забезпечення гаратновано!

Під час особливого періоду державою гарантується збереження місця роботи, посади та середньомісячної заробітної плати за попереднім місцем праці у зв’язку з укладанням контракту ЗСУ.

Додаткова щомісячна грошова винагорода за участь в ООС

 • на першій лінії оборони – 15 000грн.      
 • на 2-й, 3-й лініях оборони – 7 500грн.      

Зарплата по контракту включає:

оклад згідно займаної посади та            

 •  оклад за присвоєне загальновійськове звання;
 • додаткове грошове забезпечення,  що включає у себе премії,

доплати, винагороди, надбавки, індекації і підвищення окладів та носить постійний характер;

 • додаткові доплати, що носять одноразовий характер.

Заробітна плата контрактника Збройнх Сил України  гарантується державою

Гарантом достатнього рівня усіх видів забезпечення, що задовільняє умови проходження служби, виступає держава:

 • зарплата контрактника ЗСУ виплачується у встановлених Кабміном розмірах та розрахована з метою належного забезпечення достатніх матеріальних умов для комплектування ЗСУ професійним та висококваліфікованим особовим складом і має враховувати особливості служби (характер та умови її проходження), а також мотивувати у покращенні результатів службової діяльності;
 • закони України звільняють військових від сплати обов’язкових для інших громадян податків;
 • у випадку тимчасвого проходження служби за межами України, державою гарантується збереження та обов’язкова виплата заробітної плати в національній валюті. Крім того, Кабміном визначаються норми і порядок винагородження в іноземній валюті;
 • вихідна допомога при прийнятті на військову службу;
 • виплата заробітної плати з щоразовим урахуванням індексації.


Забезпечення житлом

Компенсація  коштів за піднайом житла для військовослужбовців:

1.В обласних центрах:

 • 1725 грн, якщо сім’я до 4 осіб;
 • 2587,5 грн, якщо сім’я складається з 4 осіб та більше.

2. В інших населених пунктах:

 • 1150 грн, якщо сім’я до 4 осіб;
 • 1725 грн, якщо сім’я складається з 4 осіб та більше.

Із виникненням обставин переводу на інше місце служби та зміни місця проживання військовослужбовці отримують:

 • грошова компенсація за найм житла військовослужбовцям, розмір якої становить суму місячної заробітної плати на військового та 50 відсотків цієї ж плати на кожного члена сім’ї, який змінює місце проживання;
 • безоплатний проїзд та перевезення майна сім’ї військовослужбовця до овопризначеного населеного пункту.

Право військових на забезпечення житлом

 • військовослужбовці за вибором забезпечуються державою житлом або фінансовою компенсацією для найму жилого приміщення, що відповідає встановленим нормативно-правовими актами вимогам та порядку;
 • строковики та проживаючі з ними сім’ї згідно з відповідними вимогами житлового законодавства забезпечуються службовим житлом;
 • у випадку відсутності службового житла неодружені військові можуть бути безкоштовно розміщені у казармах, сімейні військовослужбовці розміщуються у гуртожитках сімейного типу;
 • військова частина зобов’язана оплачувати винайм житла або за бажанням військовика виплачувати фінансову компенсацію для найму такого житла для військовослужбовця;
 • контрактники, що вступили до лав ЗСУ, зберігають за собою право на житло, яке було закріплене за ними до підписання контракту. Вступ на службу не може бути причиною зняття з обліку громадян, потребуючих покращення умов проживання на попередньому місці;
 • військові, вислуга яких становить не менше 20 років, забезпечуються  належними житловими умовами на постійній основі або, за вибором, фінансова компенсація для отримання необхідної житлової площі. Компенсація чи житлове приміщення надаються одноразово протягом усього строку служби при умові не використаного права безоплатної приватизації;
 • особи, що були звільнені у зв’язку з інвалідністю чи хворобою, викликаними каліцтвом, контузією, пораненням, одержаними під час виконання військового обов’язку та перебувають на обліку для покращення умов проживання позачергово отримують жилі приміщення в обраних ними для проживання населених пунктах за рахунок військових формувань або органів місцевої виконавчої влади, на обліку яких вони перебувають;
 • позачерговим правом на отримання житла за місцем перебування та обліку користуються сім’ї загиблих або зниклих безвісти під час проходження служби військових;
 • правом на отримання земельної ділянки під забудову та обслуговування володіють військовослужбовці, вислуга яких становить не менш ніж 17 років;
 • військові одноразово наділені правом отримати кредит строком до 20 років на будівництво або придбання житла за умови наявності 20 років військової вислуги з сплатою загальної суми  та кредитних відсотків за рахунок державних коштів, затверджених бюджетом на утримання ЗСУ;
 • реєстрація військового та членів його сім’ї за місцем дислокації бойового підрозділу або за місцем проживання родичів або інших громадян без врахування розміру житладо отримання житла;
 • бронювання займаної військовими та членами їх сімей площі до періоду направлення для проходження подальшої служби за межі України, у випадку наявної військової вислуги не менш ніж 20 років;
 • військовослужбовці, вислуга яких становить не менше 20 років, при звільненні з лав ЗСУ, володіють правом безоплатного оформлення приватної власності на приміщення для життя, яке було ними зайняте у будинках  державного житлового фонду згідно ЗУ “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”;
 • відповідно до ЗУ “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” військові, що знаходяться на обліку потребуючих покращення житлових умов громадян, при звільненні залишаються на вищевказаному обліку у бойовому підрозділі до моменту отримання житла з державного житлового фонду або при їх бажанні фінансової  компенсації для придбання житла. У разі розформування військових частин, на обліку яких вони перебували військові переходять на облік  у  військкомати і квартирно-експлуатаційні частини районів та користуються позачерговим правом отримання житлового приміщення;
 • у випадку направлення військовика за межі держави або до забдрудненої внаслідок аварії на ЧАЕС місцевості, за ним закріплюється займана ним раніше житлова площа до моменту повернення за умови наявності 20 років військової вислуги. 

Матеріальне забезпечення

 1. Харчування за рахунок держави (в ППД (пункт постійної дислокації) – обід, в ООС та на полігонах – триразове харчування).
 2. Повне та безкоштовне забезпечення речовим майном.

Під час виконання службового обов’язку в зоні операції об’єднаних силзабезпечують кевларовим шоломом, бронежилетом, спец.засобами додатково.

Право на освіту для військових та членів їх сімей

Військовим надається право навчання та отримання післядипломної освіти у:

 • вищих військових навчальних закладах,
 • військових коледжах,
 • військових навчальних підрозділах ВНЗ,
 • підготовчих військових закладах.

Згідно до порядку, встановленого положенням про проходження військової служби громадянами України, військові можуть скористатися правом на навчання у ВНЗ без відриву від служби та отримати вищу освіту заочно у вищих військових навчальних закладах (споріднену з цивільною) за рахунок держави.

У разі зміни місця проходження служби, а також у випадку звільнення за досягненням граничного віку військовослужбовця, його станом здоров’я або у зв’язку із скороченням штатів/проведенням організаційних заходів члени сімей військових, що навчаються у навчальних закладах державної форми власності, мають право на переведення до найближчих по відношенню до нового місця призначення/проживання державних закладів.

Діти військових можуть скористатись правом першочергового отримання місця у дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах, а також у дитячих оздоровчих таборах будь-якої форми власності.

Згідно ЗУ “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” переважним правом зарахування до військовонаправлених навчальних закладів (військових ліцеїв, навчальних закладів з посиленою військово-фізичною підготовкою, військових ВНЗ та ВНЗ, у складі яких знаходяться військові навчальні підрозділи), за умов вдалого складення іспитів та повній відповідності вимогам і правилам прийому, можуть користуватися діти звільнених військових та військових, вислуга яких в календарному обчисленні становить не менше 20 років.

Медичне забезпечення та право на охорону здоров’я

Право військовослужбовця на охорону здоров’я:

 • військовослужбовці мають право на безоплатну кваліфіковану медичну допомогу у військово-медичних закладах охорони здоров’я. Вони щорічно проходять медичний огляд, щодо них проводяться лікувально-профілактичні заходи; за відсутності за місцем проходження військової служби або за місцем проживання військовослужбовців військово-медичних закладів охорони здоров’я чи відповідних відділень або спеціального медичного обладнання, а також у невідкладних випадках медична допомога надається державними або комунальними закладами охорони здоров’я за рахунок Міністерства оборони України;члени сімей військовослужбовців за відсутності за місцем їх проживання державних або комунальних закладів охорони здоров’я отримують медичну допомогу у військово-медичних закладах охорони здоров’я;
 • члени сімей військовослужбовців та осіб, звільнених у запас або у відставку, а також військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби або постраждали у полоні в ході бойових дій (війни) чи під час участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, якщо ці особи прослужили не менш як 20 календарних років, мають право на медичне обслуговування у закладах Міністерства оборони України.
 • військовослужбовці та члени їх сімей мають право не більше одного разу на рік на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України, з пільговою оплатою вартості путівок. Таким же правом користуються члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби;
 • військовослужбовцям, які направляються до санаторію для продовження лікування відповідно до висновків військово-лікарської комісії після лікування в госпіталях, путівки надаються безоплатно;військовослужбовці, які отримали захворювання, пов’язане з виконанням  обов’язків військової служби, після лікування у військово-медичному закладі  охорони здоров’я мають право на позачергове одержання путівок до санаторно-курортних та оздоровчих закладів Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.Військовослужбовцям, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці, а також при особливому характері їх служби, військовослужбовцям, які стали особами з інвалідністю внаслідок бойових дій, учасникам бойових дій і прирівняним до них особам путівки для санаторно-курортного лікування надаються у першу чергу.

Згідно ст. 11 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»:

 1. Охорона здоров’я військовослужбовців забезпечується створенням сприятливих санітарно-гігієнічних умов проходження військової служби, побуту та системою заходів з обмеження дії небезпечних факторів військової служби, з урахуванням її специфіки та екологічної обстановки. Військовослужбовці, учасники бойових дій та прирівняні до них особи, особи, звільнені з військової служби, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції чи виконували службово-бойові завдання в екстремальних (бойових) умовах, в обов’язковому порядку повинні пройти безоплатну психологічну, медико-психологічну реабілітацію у відповідних центрах з відшкодуванням вартості проїзду до цих центрів і назад. Порядок проведення реабілітації та відшкодування вартості проїзду встановлюються Кабінетом Міністрів України.
 2. Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) та члени їх сімей мають право один раз на рік на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів з пільговою оплатою вартості путівок у розмірах та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України. Таким же правом користуються члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або пропали безвісти під час проходження військової служби.Військовослужбовцям, які направляються до санаторно-курортного закладу для продовження лікування відповідно до висновку військово-лікарської комісії після стаціонарного лікування в госпіталі, путівки надаються безоплатно. Військовослужбовці, які отримали захворювання, пов’язане з виконанням обов’язків військової служби, після лікування у військово-медичному закладі охорони здоров’я мають право на позачергове одержання путівок до санаторно-курортних та оздоровчих закладів Міністерства оборони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів.
 3. Військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок бойових дій, а також учасники бойових дій прирівнюються у правах до осіб з інвалідністю та учасників Великої Вітчизняної війни.
 4. Військовослужбовці-жінки користуються всіма пільгами, передбаченими законодавством з питань соціального захисту жінок, охорони материнства і дитинства.
 5. Військовослужбовці, звільнені з військової служби внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, члени сімей військовослужбовців приймаються на обстеження і лікування до військово-медичних закладів охорони здоров’я.

Відпустки

 1. 1. Тривалість основної щорічної відпустки для військових визначається відповідно до набутого строку військової вислуги та становить:
 2. 30 діб – для службовців, строк вислуги яких становить менше 10 років;
 3. 35 діб – для військових, строк вислуги яких – від 10 до 15 років;
 4. 40 діб – для контрактників, строком вислуги від 15 до 20 років;
 5. 45 діб – для військовослужбовців, строк вислуги яких перевищує 20 років.
 6. Військовим згідно ЗУ «Про відпустки» надаються додаткові відпустки (в тому числі творчі і соціальні) та відпустки у зв’язку з навчанням.
 7. Відпустка за сімейними обставинами за потреби та іншими поважними причинами надається без збереження фінансового забезпечення та становить не більше 15 календарних діб на рік.

Керуючись статтею 10 ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»:

 • Основна щорічна відпустка присвоюється із збереженням усіх видів забезпечення та виплатою грошової допомоги на оздоровлення, розмір якої рівний фінансовому забезпеченню за місяць;
 • Тривалість обов’язкової відпустки збільшується із збільшенням військової вислуги, за бажанням може надаватися двома частинами, при умові, що більша її частина становитиме мінімум 24 календарних дні;
 • У зв’язку з навчанням у навчальних закладах, особливим характером служби та іншими поважними причинами надаються додаткові відпустки із збереженням за військовим забезпечення;
 • Соціальні та творчі відпустки надаються згідно ЗУ «Про відпустки», інші додаткові відпустки надаються у порядку та на підставах відповідних законів України;
 • Щорічна додаткова відпустка із збереженням усіх видів забезпечення надається військовим, обов’язки яких виконуються в умовах підвищеного ризику для життя і здоров’я, прямопропорційно впливають на підвищення інтелектуального та нервово-емоційного навантаження чи здійснюються в особливих природних, кліматичних, географічних, екологічних та інших умовах;
 • Невикористані дні основної або додаткової щорічної відпустки з причин хвороби компенсуються у вигляді продовження вищевказаної відпустки після одужання на ту ж кількість днів;
 • На підставі рішення ВЛК (спеціальна військово-лікарська комісія) службовцям надаються відпустки для лікування із збереженням усіх видів забезпечення, тривалість яких регламентується характером та ступенем захворювання;
 • При бажанні чоловік чи дружина контрактника самостійно обирає зручний час для основної щорічної відпустки одночасно із відпусткою військовика.

Права

Основні права військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом:

 • військовослужбовці користуються усіма правами і свободами людини та громадянина, гарантіями цих прав і свобод, закріпленими в Конституції України та законах України, з урахуванням особливостей, встановлених законами;
 • використання військовослужбовців для виконання завдань, не пов’язаних з військовою службою, забороняється та тягне за собою відповідальність згідно із законом;
 • для військовослужбовців встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями, а тим, які виконували службові обов’язки у вихідні, святкові та неробочі дні, відповідний час для відпочинку надається командиром (начальником), як  правило, протягом наступного тижня;
 • час перебування громадян України на військовій службі зараховується до  їх страхового стажу, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби;
 • військовослужбовці не можуть бути звільнені з військової служби до набуття права на пенсію за вислугу років, крім випадків визначених Законом України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”;
 • грошова допомога при звільненні з військової служби, у випадках передбачених Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб”;
 • виплата одноразової грошової допомоги у разі поранення (контузії, травми або каліцтва), заподіяного військовослужбовцю під час проходження військової служби, а також інвалідності, що настала в період проходження військової служби або не пізніше ніж через три місяці після звільнення зі служби, але внаслідок захворювання або нещасного випадку, що мали місце в період проходження служби;
 • пенсійне забезпечення після звільнення з військової службина підставах та у випадках,передбачених Законом України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб”;
 • особи, звільнені з військової служби без права на пенсію, забезпечуються зайнятістю відповідно до законодавства України про зайнятість населення;
 • держава забезпечує соціальну та професійну адаптацію військовослужбовців, які звільняються у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, за станом здоров’я, в разі відповідного звернення зазначених осіб. У разі необхідності соціальну та професійну адаптацію проходять також члени сімей військовослужбовців за їх зверненням.  Адаптація зазначеної категорії осіб провадиться за рахунок коштів державного бюджету;
 • військовослужбовцям, які мають вислугу військової служби не менше
  10 років та позитивні службові характеристики, дозволяється протягом останнього року перед звільненням з військової служби проходити професійну перепідготовку (тривалістю не менше 500 годин), без стягнення з них платні за навчання та із збереженням забезпечення усіма видами забезпечення;
 • військовослужбовці при звільненні з військової служби мають право на вибір місця проживання в будь-якому населеному пункті України або в іншій державі відповідно до законів та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Військовослужбовці мають рівне з іншими громадянами України право на виїзд за кордон у порядку, встановленому законом.

Гарантії і пільги

Частина 5 статті 17 Конституції України покладає на державу забезпечення соціального захисту громадян, які перебувають на службі у Збройних силах України та інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.

Соціальний захист – це діяльність державних органів, військового командування, посадових осіб по реалізації встановлених для військовослужбовців та членів їхніх сімей прав, пільг, свобод та законних інтересів.

Пільги військовослужбовців – це особливі права, переваги та привілеї, що надаються на підставі чинного законодавства військовослужбовцям з метою соціального захисту, компенсації певних обмежень їх прав та свобод, пов’язаних з перебуванням на військовій службі, та стимулювання зацікавленості у її проходженні.

 Стаття 1—2Гарантії соціального і правового захисту військовослужбовців та членів їх сімей

Військовослужбовці користуються усіма правами і свободами людини та громадянина, гарантіями цих прав і свобод, закріпленими в Конституції України та законах України, з урахуванням особливостей, встановлених цим та іншими законами.

У зв’язку з особливим характером військової служби, яка пов’язана із захистом Вітчизни, військовослужбовцям надаються визначені законом пільги, гарантії та компенсації.

Стаття 14. Пільги військовослужбовцям та членам їх сімей

 1. Військовослужбовці мають право на безоплатний проїзд:
 2. залізничним, повітряним, водним та автомобільним (за винятком таксі) транспортом:
 3. у відрядження;
 4. у відпустку в межах України;
 5. при переведенні на нове місце проходження військової служби або у зв’язку з передислокацією військової частини;
 6. до місця проживання, обраного при звільненні з військової служби, в межах України;
 7. всіма видами транспорту загального користування міського, приміського та міжміського сполучення (за винятком таксі) — тільки військовослужбовці строкової військової служби.
 8. Військовослужбовці, які стали особами з інвалідністювнаслідок бойових дій, учасники бойових дій та прирівняні до них особи, а також батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження військової служби, користуються правом безоплатного проїзду всіма видами міського пасажирського транспорту загального користування (крім таксі) в межах адміністративного району за місцем проживання, залізничного та водного транспорту приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів. Вони мають право на 50-відсоткову знижку при користуванні міжміським залізничним, повітряним, водним та автомобільним транспортом відповідно до закону.
 9. Військовослужбовці, крім військовослужбовців строкової військової служби, мають право на першочергове встановлення квартирного телефону, а також першочергове встановлення квартирної охоронної сигналізації.
 10. Військовослужбовці строкової військової служби мають право безоплатно відправляти й одержувати листи. Безоплатними поштовими посилками відправляється особистий одяг громадян, призваних на строкову військову службу.
Повернутись