Відбулось засідання Консультативно-координаційної ради

  26 червня 2018 року головою районної ради Валентиною Любомською за участю першого заступника голови райдержадміністрації Володимира Гречки  проведено засідання Консультативно-координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові Тальнівської районної ради.

  На засіданні обговорено питання співробітництва територіальних громад району з питань спільного фінансування закладів охорони здоров’я комунальної форми власності. За наслідками прийнято рішення запропонувати районній раді утворити комісію щодо детального вивчення питання забезпечення фінансування закладів охорони здоров’я комунальної форми власності районута залучити до роботи комісії фахівців управління охорони здоров’я облдержадміністрації та департаменту фінансів облдержадміністрації.Утвореній комісії надати районній раді пропозиції до 1 серпня 2018 року.

  Заслухано також інформацію начальника фінансового управління райдержадміністрації Наталії Шпичак щодо особливості застосування Бюджетного кодексу України при виконанні місцевих бюджетів.

  Детально розглядалося питання співробітництва та координації діяльності органів місцевого самоврядування та виконавчої влади в районі при здійсненні власних та делегованих повноважень, яке внесене на розгляд Консультативно -  координаційної радиза пропозицією депутатів районної ради.

  По даному питанню інформувала голова районної ради Валентина Любомська, перший заступник голови райдержадміністрації Володимир Гречка та керівники органів виконавчої влади

  Зокрема, Валентина Олександрівна зазначила: «Сьогодні ведеться багато розмов на загальнодержавному рівні про реформи в різних галузях, особливо в галузях медицини та освіти. Як вони здійснюються ми це відчуваємо в районі. Нажаль, майже нічого не робиться з питань підвищення ефективності управління в органах місцевого самоврядування та виконавчої влади, нема чіткого розмежування повноважень між ними.

  Вважаю, що сьогодні ми маємо хоча б на районному рівні зрозуміти хто за що відповідає згідно наділених повноважень законодавством. При цьому намітити основні організаційно-правові форми взаємодії місцевих органів  влади та самоврядування. Тісна співпраця між гілками влади та чітке розуміння їх прав і обов’язків сподіваюсь принесе позитивний результат.

  При цьому маю нагадати, що згідно статті 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

    Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Діяльність кожної структури, служби регламентується законодавчими актами, положеннями про них. В положеннях зазначено права і обов’язки, які мають здійснювати служби. 

  Відповідно статті 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

  Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент – Верховна Рада України. Представниками від району в ній є народні депутати – Бобов Г.Б., Ничипоренко В.М. і Яценко А.В.

  Судову гілку влади представляє в районі Тальнівський районний суд, який знаходиться в стадії реформування. Голова суду -  Міщенко Катерина Миколаївна»

  Голова районної ради повідомила, що на засіданні присутня суддя - спікер Тальнівського районного суду Воронкова Ірина Григорівна та надала їй слово.

  «Традиційно судова влада була ізольована від громадськості. Суди були відокремлені від засобів масової інформації та громадськості», - зазначила  Ірина Григорівна. «Відсутність у громадян певної інформації стосовно діяльності суду – викликало недовіру. Головне завдання реформи – налагодити зв’язки із громадськістю».

  Суддя - спікер розповіла про структуру Тальнівського районного суду. Зокрема, прес-секретар суду та суддя-спікер можуть надавати повну інформацію громадянам, а в разі необхідності - зібрати збори на яких обговорити те чи інше питання.

 Голова районної ради Валентина Любомська проінформувала, що «Співробітництво районної ради з судом заключається в тому, що  згідно законодавства і враховуючи подання територіального управління Державної судової адміністрації України у Черкаській області районною радою було згідно визначених термінів затверджено список присяжних, на території, на яку поширюється юрисдикція Тальнівського районного суду.

  Функції захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави в районі здійснює Тальнівський відділ Звенигородської місцевої прокуратури, який очолює  Слюсар Ігор Олександрович».

  Валентина Олександрівна представити його та запросити до слова.

  Ігор Олександрович  розповів, що «Відповідно до Конституції України на органи прокуратури покладено три функції: підтримка публічного обвинувачення в суді; організація процесуального керівництва досудовим розслідуванням у формі процесуального керівництва та представництво інтересів держави в суді. На даний час Тальнівський відділ Звенигородської місцевої прокуратури налічує  два  працівники разом із керівником. Ігор Олександрович також відповів на запитання присутніх.

  Вирішенням питань забезпечення належної життєдіяльності районної громади в цілому, та окремих громад в системі управління здійснюють органи виконавчої влади та місцевого самоврядування.

  Місцеве самоврядування представляють: районна (34 депутати), міська (26 депутатів), 24 сільських ( 292 депутати) рад. Крім того, активно працюють 3 депутати обласної ради – Копійченко В.П., Скіченко А.П. та Підгорний А.В.. Міською та сільськими радами утворено виконавчі комітети, які розглядають і вирішують питання віднесені законодавством до відання виконавчих органів ради.

  Найвищим суб’єктом територіальної громади є її житель. Але оскільки громадяни не мають практичної змоги управляти територією, в ході свого історичного розвитку людство винайшло інститут делегування права на управління своїм представникам  – депутатам. Через процедуру виборів.

  Депутати працюють на громадських засадах. Більшість з них мають основне місце роботи. Тому саме виконавчі апарати мають забезпечити умови для ефективного здійснення ними депутатських повноважень. В той же час і депутати мають відповідально відноситись до здійснення своїх повноважень.  Зокрема через участь в комісіях, сесіях, внесенню пропозицій. Депутати мають забезпечувати тісний зв'язок з виборцями та враховувати внесені ними пропозиції і бачення щодо вирішення щоденних проблем. В районній раді  я намагаюся направити свою діяльність та діяльність апарату на те, щоб максимально сприяти депутатам у реалізації ними своїх повноважень. Зокрема, всі матеріали щодо сесійної та іншої діяльності своєчасно розміщуються на сайті районної ради, депутатам регулярно надсилаються до відома та для внесення пропозицій електронною поштою всі документи, які пропонуються на розгляд постійних комісій. Надається необхідна допомога в підготовці засідань комісій, проектів рішень комісій та протоколів засідань. Вважаю, що ведення стенограми сесії спонукає всіх її учасників відповідально ставитися до розгляду питань на сесії.

  В районній раді діє виконавчий апарат, який відповідно законодавства здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню відповідною радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої  влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування. Згідно з Конституцією районні ради визначаються як органи місцевого самоврядування, які представляють спільні інтереси територіальних громад, проте без власних виконавчих органів. Свої  функції районна рада вимушена делегувати районній державній адміністрації. У Законі України  «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено 17 груп повноважень районних рад, які делеговані райдержадміністрації. Оскільки державні адміністрації здійснюють повноваження, у яких відображено спільні інтереси територіальних громад, то законодавство містить певні гарантії виконання ними делегованих повноважень. Для контролю за їх виконанням голови адміністрацій щорічно повинні звітувати перед радою про виконання делегованих повноважень.

  В сільських радах виконавчі функції здійснюють сільський голова, секретар ради  та її виконавчого комітету, бухгалтер сільської ради, землевпорядник, діловод, касир та виконавчий комітет.

 В міській раді  (об’єднаній територіальній  громаді) міський голова, його заступник, три старости, секретар ради, секретар виконкому,  утворено  виконавчий комітет, 12 відділів, управлінь.

 Сьогодні за статусом об’єднані громади мають практично такі ж повноваження, як і райдержадміністрація. І для їх здійснення в міськраді є відповідні структури (хто пам’ятає попередня міська рада не мала таких структур).

 Виконавчу владу в районі здійснює Тальнівська районна державна адміністрація. В її структурі утворено апарат райдержадміністрації, та  11 відділів, управлінь, інших служб.

  Місцеві державні   адміністрації   на  відповідній  території взаємодіють  з  сільськими  і  міськими   радами,   їх виконавчими органами та сільськими і міськими головами, сприяють  у  здійсненні   ними   власних   повноважень   місцевого самоврядування,   зокрема   у   вирішенні   питань   економічного,
соціального  та  культурного   розвитку   відповідних  територій, зміцнення    матеріальної    та    фінансової    бази    місцевого самоврядування,   контролюють   виконання   наданих   їм   законом повноважень органів виконавчої влади,  розглядають та враховують у своїй   діяльності  пропозиції   депутатів,   органів   місцевого самоврядування та їх посадових осіб.

  Голови   місцевих  державних  адміністрацій,  їх  заступники, керівники структурних підрозділів місцевої державної адміністрації або  їх  представники  мають  право  бути присутніми на засіданнях органів  місцевого самоврядування та бути вислуханими з питань, що стосуються їх компетенції.

   Районна державна адміністрація   здійснює   повноваження, делеговані їй  районною радою і вона  підзвітна  та  підконтрольна раді у частині делегованих повноважень.

  Законодавством визначено, що голови місцевих державних  адміністрацій щорічно звітують перед відповідними радами з питань  виконання  бюджету,  програм соціально-економічного та культурного   розвитку  територій  і делегованих повноважень.

  Голови  державних адміністрацій мають  право  вносити на   розгляд  рад  питання,  пов'язані  з  виконанням делегованих повноважень та інші пропозиції.

  Також в районі працює ще 16 територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких згідно законодавства координує та сприяє їм у виконанні покладених на ці органи завдань - голова районної державної адміністрації.  Причому з питань   здійснення повноважень місцевих державних  адміністрацій  керівники  територіальних  органів  міністерств  та  інших   центральних   органів   виконавчої   влади   підзвітні   і  підконтрольні     головам     відповідних    місцевих    державних адміністрацій.  Голова адміністрації має право  порушувати перед  міністерствами,  іншими  центральними  органами  виконавчої влади  вмотивовані  питання  про  відповідність  займаній   посаді керівників їх територіальних органів, на підставі   чого міністерство,  інший центральний орган виконавчої влади повинен  у місячний термін прийняти рішення та дати обгрунтовану відповідь.

  Крім того, є ще одна четверта (неформальна) гілка влади – засоби масової інформації В районі їх п’ять – «Колос», «Новий дзвін», «Тальнівщина»,  «Поле Честі» та «Реклама Тальнівщини». Деякі з них мають свої сторінки в соціальних мережах.  Мабуть в Україні єдиний район, що має таку кількість. Сьогодні вони всі незалежні від влади, а чи залежать від когось іншого їм краще знати.  В загальному, ЗМІ сьогодні - це найпотужніший засіб  впливу на психологічний стан людей. Тому ЗМІ не лише виконують інформативну функцію (хоча вона має бути основною), але пропагують  ідеї, погляди, політичні програми та бачення всіх процесів на території району і беруть, таким чином, участь у соціальному управлінні нашим районом, шляхом формування громадської думки, вироблення певних установок, вони спонукають людину до тих чи інших вчинків. А кому це потрібно - це вже інше питання. Індустрія свідомості стає найважливішим інструментом політичного панування. Тому задля успішного розвитку нашого районну мають співпрацювати на позитивний результат всі органи влади, а також і засоби масової інформації.

  Тісна співпраця місцевих органів влади і самоврядування здебільшого приносить позитивний результат, унаслідок чого органи державної влади забезпечують необхідні умови для нормальної діяльності органів місцевого самоврядування, а самоврядні органи здійснюють чимало функцій державного управління. Разом з тим, має бути і чітке розмежування повноважень та відповідальності за стан справ згідно компетенції наданої законодавством. Кожна із служб має певні повноваження, виконавські, представницькі, контрольні і по наданню послуг юридичним особам та громадянам. Від діяльності кожної з них, професійних дій працівників залежить вирішення багатьох питань життєдіяльності району, зокрема соціально-економічного та культурного розвитку, якості надання управлінських послуг. При  цьому ми маємо уникнути паралелізму та нікому не потрібної конфліктності, що заважає працювати.

  Кожна структура у своїй діяльності має керуватися Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами профільного Міністерства, розпорядженнями та дорученнями голови обласної державної адміністрації, розпорядженнями та дорученнями голови районної державної адміністрації, а також Положенням».

  Потім голова районної ради Валентина Любомська надала слово першому заступнику голови райдержадміністрації Володимиру Гречці, заступнику голови  райдержадміністрації Тетяні Півторак, керівнику апарату райдержадміністрації Лесі Соловей та керівникам служб райдержадміністрації і територіальних органів виконавчої влади в районі, які проінформували присутніх про основні напрями діяльності очолюваних служб, співробітництво та координацію діяльності органів місцевого самоврядування та виконавчої влади в районі при здійсненні власних та делегованих повноважень. (Перелік додається.)

  За наслідками обговорення запропоновано районній державній адміністрації та керівникам територіальних органів виконавчої влади в районі узгоджувати доручення, листи, які надаються органам місцевого самоврядування з делегованих повноважень органів виконавчої влади, продовжити практику координації діяльності щодо реалізації делегованих та власних повноважень органами місцевого самоврядування, ввести в практику заслуховування звітів керівників служб з делегованих повноважень.

 Органам виконавчої влади та місцевого самоврядування ширше інформувати громадськість району про діяльність та повноваження через місцеві засоби масової інформації та мережу Інтернет.

   Райдержадміністрації звернутись до органів виконавчої влади вищого рівня щодо надання роз’яснення про розмежування повноважень міської ради та районної державної адміністрації з делегованих повноважень органів виконавчої влади.

   На завершення засідання голова районної ради Валентина Любомська привітала всіх присутніх із наступаючим святом – Днем Конституції Українита побажала, щоб Україна завжди була суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава, а носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні був народ  та завжди діяв принцип верховенства права.А також запросилаприсутніх начергову сесію районної ради, яка відбудеться 13 липня 2018 року.

Перелік органів виконавчої влади в Тальнівському районі

ТАЛЬНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

№ п/п

Назва підприємств, установ, організацій

Посада

ПІБ (керівника,

 заступників, спеціалістів і т.д.)

Тел.

1.

Тальнівська районна державна адміністрація

Голова

Клименко

Василь Петрович

3-00-10

Перший заступник

голови

Гречка

Володимир

 Васильович

3-04-86

Заступник голови (соціальні питання)

Півторак

Тетяна

Олександрівна

3-04-88

Керівник апарату

Соловей

Леся

Володимирівна

3-04-85

Структура апарату районної державної адміністрації

2.

Відділ з питань управління персоналом апарату

 Начальник

Кришталь

Надія  Григорівна

3-09-44

3.

Відділ організаційно-інформаційної діяльності  апарату

 Начальник

Мамалига Ольга Василівна

3-04-90

4.

Відділ документообігу і контролю апарату

Начальник

Мельник

Оксана

Леонідівна

3-09-45

5.

Відділ фінансового та матеріально-технічного забезпечення апарату

Начальник відділу-головний бухгалтер

Васьковська

Лариса

Олександрівна

3-04-84

6

Відділ ведення Державного реєстру виборців апарату

Начальник

Горбаченко

Наталія

Олександрівна

3-34-26

7.

Державний реєстратор  райдержадміністрації

 

Борзенкова Оксана Василівна

3-04-91

8.

Державний реєстратор  райдержадміністрації

 

Саламаха Мирослав Володимирович

3-04-91

 

Головний спеціаліст-юристконсульт апарату

 

Бугайцов Мирослав Володимирович

3-04-90

 

Головний спеціаліст з запобігання і протидії корупції та мобілізаційної роботи апарату

 

Цибулько Андрій Андрійович

3-04-90

Структурні підрозділи районної державної адміністрації.

9.

 Центр надання адміністративних послуг

Керівник Центру

Лабза

Світлана

Петрівна

3-04-91

10.

Служба у справах дітей

 

Начальник

Писар

Микола

Йосипович

3-14-67

 

11.

Архівний відділ

 

Начальник

Олійник

Валентина

Григорівна

3-09-51

12.

Відділ містобудування, архітектури та ЖКГ

 

Начальник

Белінський

Микола

Леонідович

3-04-93

13.

Сектор з питань цивільного захисту та оборонної роботи

Завідувач

Межеріцька

Марія

Ігорівна

3-04-87

14.

Сектор культури

Завідувач

Щербатюк Оксана Миколаївна

3-13-68

15.

Відділ освіти

Начальник

Коваль

Лариса

Вікторівна

3-09-90

16.

Управління соціального захисту населення

начальник

Маринченко Тетяна Іванівна

3-09-40

17.

Фінансове управління

Начальник

Шпичак

Наталія

Вікторівна

3-05-22

3-05-23

18.

Управління агропромислового та економічного розвитку

Начальник

Захарчук

Віталій

Володимирович

3-02-93

3-02-87

3-02-94

Служби, що координуються райдержадміністрацією та не є структурними підрозділами.

19.

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Директор

Івченко Руслана Петрівна

3-38-26

Територіальні органи виконавчої влади

20.

Тальнівський відділ Звенигородського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Черкаської області (Тальнівський район)

Начальник Тальнівського відділу обслуговування громадян

Толдонова Наталія

Вікторівна

3-00-53

21.

Тальнівський відділ Звенигородської ОДПІ

Начальник Тальнівського відділу

Маринченко Олександр Васильович

3-05-19

22.

Районний сектор управління  державної служби  з надзвичайних ситуацій у Черкаській області

Начальник

Слизький Олег Іванович

3-01-08

23.

Тальнівський відділ Звенигородської місцевої прокуратури

Прокурор

Слюсар Ігор Олександрович

3-08-49

24.

Тальнівське відділення поліції Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області

Начальник  відділення

Голота Ігор Дмитрович

3-02-02

25.

Відділ Держгеокадастру у Тальнівському районі

Начальник

Сикалов Геннадій Анатолійович

3-10-75

26.

Тальнівське районне управління Головного управління Держпродспожив-служби

в Черкаській області

начальник

 

Галіцька Наталія Володимирівна

3-19-60

27.

Тальнівський районний військовий комісаріат

Військовий комісар

Кудла

Валерій Олександрович

3-04-27

3-04-26

28.

Тальнівський відділ Державної виконавчої служби ГТУЮ у Черкаській області

В о. начальника

Мілевська Наталія Анатоліївна

3-34-38

29.

Тальнівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Черкаській області

начальник

Скоропад Людмила Михайлівна

 

3-34-10

30.

Управління державної казначейської служби України у Тальнівському районі Черкаської області

начальник

Канєвська Людмила Василівна

3-00-83

31.

Тальнівська районна філія Черкаського центру зайнятості

в. о. директора

Слободян Наталія Борисівна

3-04-79

32.

Тальнівський районний сектор з питань пробації Центрального міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції

Завідувач сектором

Крутій  Олександр Петрович

 

33.

Відділ статистики у Тальнівському районі

Начальник відділу

Кравченко Василь Григорович

3-05-20

34.

Тальнівське відділення  управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Черкаській області

Начальник відділення

Рибак  Ірина Миколаївна

3-06-57

35.

Тальнівський районний сектор управління Державної міграційної служби України у Черкаській області

 

Завідувач сектору

Кришталь Оксана Дмитрівна

 

3-05-69

Судова гілка

36.

 

 

 

Тальнівський районний суд

Голова суду

Міщенко Катерина Миколаївна

3-05-32

Керівник апарату, прес - секретар районного суду

Соколовська Жанна Владленівна

 

 

Виконавчий апарат районної ради

Повернутись