Про виконання плану роботи Тальнівської районної ради за 2019 рік

  На 38-й сесії районної ради заслухано інформацію про виконання плану роботи Тальнівської районної ради за 2019 рік.

  В ній зазначено, що в 2019році діяльність районної ради, постійних комісій та президії здійснювалась відповідно до Конституції України, законів України та плану роботи ради на 2019 рік. Діяльність радибула направлена на реалізацію програми соціально-економічного та культурного розвитку району на 2019 рік, виконання бюджету району, ефективного функціонування закладів освіти, медицини та культури, використання майна комунальної власності, забезпечення дотримання вимог законівУкраїни «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про доступ до публічної інформації».

  Питання, які передбачалися планом роботи районної ради на 2019 рік, були розглянуті у визначені терміни, з них прийняті відповідні рішення.

  Робота ради у 2019 році також проводилась з урахуванням пропозицій, які надходили від районної державної адміністрації, постійних комісій, президії  і депутатів  районної ради,  ситуації, яка складалась у районі.

  Згідно законодавства сесії мають проходити не рідше як раз у квартал. Упродовж звітного періоду було проведено8 сесій районної ради,  розглянуто 147 питань, в тому числі позапланово – 101 питання. Депутатами  ухвалено 135 рішень, у тому числі щодо:

-   районного бюджету  – 16 ;

-  земельних відносин –11;

-  управління  спільноювласністютериторіальних громад сіл таміста району – 35;

-  затвердження районних програм, внесення змін до діючих  - 14;

-  стану виконання районних програм – 8;

-  медичного обслуговування  – 12;

-  надання послуг  в галузі освіти - 19;

-  культури – 4;

-  соціального захисту населення – 5;

-  звернень до органів виконавчої та законодавчої влади – 5.         

  В  районній раді на контролі перебуває 62 цільових програми.

 Відповідно до законів України «Про прокуратуру» та «Про Національну поліцію» заслуховувались інформації керівників органів прокуратури та Національної поліції про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території району.

  З метою попереднього узгодження питань, що виносились на розгляд сесій у складі ради працювали 5 постійних комісій. В 2019 році ними проведено 59 засідань, розглянуто  489 питань. Практикувались спільні засідання. 

  Під час обговорення  питань на засіданнях постійних комісій обов'язково були присутні відповідальні працівники виконавчого апарату ради та райдержадміністрації, керівники установ і організацій. Такий принцип роботи дозволяв депутатам отримати вичерпні роз'яснення від  фахівців, вносити свої зміни та пропозиції до проектів документів. Лише після детального обговорення, заслуховування думки депутатів та фахівців приймались висновки, рекомендації та пропозиції комісій.

  Жодного разу не було винесено на розгляд сесії питання, яке б попередньо не обговорилося на засіданнях депутатських комісій і по якому не надано позитивний висновок.

  Відмічено, що також на контролі постійних комісій районної ради перебували питання  стану виконання власних рішень. Було розглянуто в порядку контролю хід виконання 53 районних програм,  96 рішень.  Комісіями вирішено 66 рішень зняти з контролю, як виконані.

 Активна робота депутатів на засіданнях постійних комісій сприяла конструктивному проведенню пленарних засідань ради. При цьому всі розроблені комісіями рекомендації по суті розглянутих питань були враховані при прийнятті рішень ради.

  Важливу роль у координації роботи ради виконував дорадчий орган ради –президія. Засідання президії відбувались відповідно до Регламенту. Перед кожним пленарним засіданням ради узгоджувались всі питання порядку денного, які виносяться на сесію, розглядалась доцільність внесення на розгляд ради того чи іншого питання, вносились пропозиції до проектів рішень, тощо. Зазвітний період проведено 8 засідань президії, розглянуто 173 питання.

  У звітному періоді депутати намагались дотриматись вимог Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»   щодо обов’язку  брати участь у роботі ради, постійних комісій та інших її органів, до складу яких  вони входять. Взяли участь  у всіх сесіях депутати Дімітров О.С., Карпенко О.А., Коваль Л.В., Лаціна П.О., Любомська В.О., Маринченко Т.І., Мельник В.М., Слободяник М.А., Танцюра В.В.,Тульчинський С.Б., засіданнях постійних комісій Сарана В.П., Мельник В.М., Карпенко О.А., Дімітров О.С., Ковальов А.К., Танцюра В.В. Депутати ради не брали участь у засіданнях робочих органів ради з поважних причин (хвороба, відпустка, відрядження).

  Голова районної ради, депутати районної ради здійснювали у поточному році особистий прийом громадян згідно графіків.

  Використовувалась у звітному періоді і така форма роботи, як зустріч з виборцями. В загальних зборах (конференціях) громадян за місцем проживання брали участь 12 депутатів районної ради, а депутати Маринченко Т.І., Коваль Л.В. та Дімітров О.С. по декілька разів.

  Депутати районної ради були активними учасниками громадського життя району та брали участь у всіх заходах, які проводилися в районі, а деякі залучалися і до їх підготовки. Всі депутати, які є підприємцями, керівниками підприємств, установ та організацій постійно надавали матеріальну  підтримку   демобілізованим учасникам АТО, вдовам, багатодітним родинам, нашим бійцям в зоні проведення ООС, за що неодноразово нагороджувались та отримували подяки. Депутати надавали благодійну допомогу на розвиток освіти, медицини, культури і спорту в районі, для участі спортсменів в районних та обласних змаганнях, художніх колективів - у Всеукраїнських фестивалях та конкурсах.

 Необхідну практичну допомогу депутатам, постійним комісіям ради у забезпеченні виконання визначених законодавством функцій та обов’язків, підготовці сесій, засідань постійних комісій, заходів, здійсненні контролю за виконанням рішень, прийнятих радою, надавав виконавчий апарат районної ради.   

  В 2019 році, як і в попередні роки, районна рада проводила свою роботу відкрито і гласно, приділяла постійну увагу зв’язкам із засобами масової інформації, керуючись при цьому чинним законодавством, зокрема законами України «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації». З цією метою постійно запрошувались  представники всіх місцевих ЗМІ до участі у пленарних засіданнях ради та заходах, що проводились районною радою.

 За звітний період до районної ради, як на електронну пошту,так і письмово,надійшло11 запитівна інформацію. Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» на всі запити надано  відповіді. Відмов у прийнятті запитів на отримання публічної інформації не було.

  На офіційному сайті районної ради виконавчим апаратом районної ради оперативно розміщувалась інформація про сесійну діяльність, роботу постійних комісій, події, заходи, які відбувалися за участю депутатів, а також діяльність висвітлювалась в місцевих засобах масової інформації.

 На сайті такожрозміщувалисяприйняті рішення, результати поіменного голосування. Усі проекти рішень, що виносилися на розгляд сесій, а також ті, які в процесі підготовки доопрацьовувались відповідно внесених пропозицій, оприлюднювались на офіційному сайті районної ради для  обговорення.

                                                               Виконавчий апарат районної ради

Повернутись