Про хід виконання районної програми оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді

  На засіданні постійної комісії районної ради з соціальних та гуманітарних питань у листопаді 2018 року розглянуто питання про хід виконання районної програми оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді на 2016 – 2021роки, затвердженої рішенням районної ради від 26.05.2016 № 6-5/VII. Інформувала з даного питання начальник управління соціального захисту населення райдержадміністрації  Т.Маринченко.

 Конвенцією ООН про права дитини, ратифікованою Верховною Радою України, проголошено, що діти мають не тільки особливі потреби, а й громадські, політичні, соціальні, культурні та економічні права. Одним із найважливіших стратегічних завдань нашої держави щодо забезпечення соціального захисту дитинства є реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок.

 Стан здоров'я дітей – один із найважливіших показників рівня соціально-економічного розвитку суспільства, тому особливого значення набуває організація ефективного оздоровлення та відпочинку підростаючого покоління.

 Саме для цього районною радою і була прийнята вище названа програма, метою якої є створення умов для зміцнення фізичного, духовного та психологічного  здоров’я  дітей  шляхом належної організації відпочинку.

 Основні завдання Програми:

- зміцнення кадрового потенціалу й підвищення престижу праці в дитячих закладах;

- підвищення  рівня  та  якості  послуг  у  сфері  відпочинку дітей;

-поліпшення матеріально-технічного, науково-методичного забезпечення діяльності дитячих відпочинкових закладів;

- збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку;

- створення оптимальних умов для безпечного й ефективного перебування дітей у дитячих закладах відпочинку;

- створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних, медико-оздоровчих інноваційних проектів відпочинку дітей;

-  здійснення  заходів,  спрямованих  на  зміцнення  здоров’я  дітей шляхом організації відпочинку;

-  запровадження комплексу заходів із зимового відпочинку дітей.

  Детальна інформація про хід виконання районної програми оздоровлення та відпочинку дітей і учнівської молоді   додається.

Виконавчий апарат районної ради

Повернутись