Про хід виконання програми зайнятості населення Тальнівського району на 2018-2020 роки

  На засіданні постійної комісії районної ради з соціальних та гуманітарних питань розглянуто питання про хід виконання програми зайнятості населення Тальнівського району на 2018-2020 роки. Інформувала з даного питання заступник начальника управління соціального захисту населення  райдержадміністраціїЗахарчук Вікторія Михайлівна.

  Програма зайнятості населення Тальнівського району на 2018-2020 роки передбачаєкомплекс заходів, які направлені на підтримку незайнятого населення району, насамперед, соціально незахищених верств населення, які не можуть на рівних умовах конкурувати на ринку праці, та легалізації трудових відносин.

  Метою Програми є створення умов для забезпечення зайнятості населення району, його соціального захисту від безробіття та підвищення рівня життя населення за рахунок доходів від трудової діяльності.

  Очікуваними результатами програми є:

- збільшення кількості працевлаштованих безробітних на існуючі та створені нові робочі місця, в тому числі шляхом виплати одноразової допомоги по безробіттю для організації власної справи;

- працевлаштування осіб з інвалідністю та їх інтеграція у соціум;

- збільшення кількості безробітних, охоплених професійним навчанням, в тому числі тих,  хто не здатний на рівних умовах конкурувати на ринку праці;

- збільшення кількості безробітних, залучених до участі у громадських роботах;

- зменшення кількості працюючих в режимі неповного робочого часу;

- підвищення рівня обізнаності громадян у перевагах легального працевлаштування;

- збільшення кількості штатних працівників.

  Відмічено, що за 2018 рік проведено ряд заходів щодо  поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення, передбачених програмою. Одним із  них є популяризація  туризму у сільській місцевості, активним учасником якого є державний історико-культурний заповідник «Трипільська культура», розташований у селі Легедзине Тальнівського району. Працівниками заповіднику та студентами університетів проводяться розкопки у селах району. На місця розкопок виїздять екскурсії, проводяться семінари, практикуми, конференції. В с.Легедзинещороку проходить  етнографічне свято «Купайло в Легедзеному», музейне свято у формі мініетнофесту давніх ремесел «Трипільська толока».  Зазначені заходи висвітлюються в засобах масової інформації всеукраїнського та місцевого значення.При районному будинку культури створено базу даних майстрів декоративно-прикладного мистецтва, які постійно беруть участь в районних та обласних заходах. Управлінням агропромислового та економічного розвитку райдержадміністрації виготовлено презентаційні буклети «Тальнівщина туристична».

 Ще одним завданням програми є створення сервісного центру по обслуговуванню та розвитку сільськогосподарської кооперації. Щокварталу здійснюється моніторинг щодо  бази  вільних  земельних  ділянок  і  приміщень  району, які  можуть  пропонуватись  інвесторам.

  Також здійснюються заходи  із спрощення та поліпшення якості отримання адміністративних послуг.Проводиться робота щодо підключення робочих місць адміністраторів Центру до системи електронного документообігу (СЕД), що в подальшому дасть можливість надавати адміністративні послуги через Єдиний регіональний  портал адміністративних послуг .

  З метою забезпечення тимчасової зайнятості населення організовується робота щодо залучення осіб з числа безробітних  до громадських робіт та робіт тимчасового характеру.Впродовж   2018 року на такі роботи направлені 626 безробітних, з них на оплачуваних громадських роботах – 109, а саме:  66 осіб працювали з оформлення житлових субсидії ( засвоєно  155,2 тис. грн.  коштів Фонду, та 155,2 тис.грн. коштів місцевих бюджетів; на роботи на об’єктах соціальної сфери – 22 особи; на роботи з благоустрою (сільські ради )  - 9 осіб; соціальний супровід соціально вразливих верств населення – 12 осіб; 517 -  на інших роботах у роботодавців.

 З метою забезпечення роботодавців регіону кваліфікованими кадрами здійснюється професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації безробітних за професіями та спеціальностями, затребуваними на ринку праці. Так, впродовж 2018 року за сприянням районної філії направлено на профнавчання під замовлення роботодавців  219 безробітних, в тому числі шляхом стажування на підприємствах району –199 осіб. Для підвищення рівня зайнятості сільського населення в зазначеного періоду проведено 7 семінарів «Як розпочати свій бізнес», 14 семінарів «Ефективне ведення сільського господарства»  учасниками  яких стали 177 безробітних осіб.

 Крім того, Тальнівська районна філія Черкаського обласного центру зайнятості надає консультаційні послуги щодо роботи за кордоном та в Україні, а такожадресні профорієнтаційні послуги особам з інвалідністю з урахуванням їх особистих потреб, ступеня втрати здоров’я, обмеження життєдіяльності та потреб ринку праці. Впродовж звітного періоду надано 1240 профорієнтаційних послуг учням загальноосвітніх навчальних закладів Тальнівського району з метою усвідомленого вибору ними актуальних на ринку праці професій а також подальшого навчання та працевлаштування. Працевлаштовано 199 осіб соціально вразливих верств населення. Фахівцями Тальнівської районної філії проводиться інформаційно – роз’яснювальна робота серед студентів навчальних закладів району  про особливості ринку праці, головні правила працевлаштування та підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці.

Виконавчий апарат районної ради

Повернутись