Про хід виконання програми розвитку інформаційного простору

  04 грудня 2018 року на засіданні постійної комісії районної ради з соціальних та гуманітарних  питань розглянуто питання про хід виконання програми розвитку інформаційного простору у районі на 2016-2020 роки (далі — програма), затвердженої рішенням районної ради від 22.12.2015 № 2-8/VII. Інформувала з даного питання начальник відділу організаційно-інформаційної діяльності  апарату райдержадміністрації  О.Мамалига.

  Програма спрямована на створення   додаткових    умов    для    реалізації
конституційних  прав  громадян на інформацію, забезпечення  отримання ними в установлені строки достовірної інформації про діяльність органів
державної влади та органів місцевого самоврядування району.

  Метою даної Програми є :

- утвердження свободи слова, розвиток і поліпшення інформаційної сфери в районі;

-  забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

- створення належних умов для висвітлення у засобах масової інформації соціально-економічного, культурного, політичного та іншого життя району;

- висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, доведення до населення району через місцеві засоби масової інформації законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України з питань внутрішньої політики, рішень обласної ради, облдержадміністрації, районної ради, райдержадміністрації, інших органів державної влади та місцевого самоврядування;

- визначення подальшого перспективного розвитку інформаційної галузі;

-  сприяння розвитку здорової конкуренції в інформаційній сфері;

- впровадження новітніх інноваційних технологій та методів у розвиток інформаційної галузі відповідно до європейських зразків, зокрема впровадження системи «електронного урядування», спрощення процедури надання адміністративних послуг населенню через Інтернет-сервіси, подача запитів на публічну інформацію в електронному вигляді тощо;

- зміцнення матеріально-технічної бази та фінансово-економічного стану засобів масової інформації;

- покращення інформаційно-методичного забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування, зокрема   передплати всеукраїнських, обласних та районних друкованих видань, як загально-інформаційного так і спеціалізованого професійного спрямування;

- інформування населення про актуальні події суспільного життя держави, області, району, шляхом розміщення відповідної інформації на носіях зовнішньої реклами (біл-бордах).

  Детальна інформація про хід виконання програми  додається.

Виконавчий апарат районної ради

Повернутись