Доступ до публічної інформації

Доступ до публічної інформації

Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень інших розпорядників публічної інформації, що становить суспільний інтерес.

Надання публічної інформації виконавчим апаратом Тальнівської  районної ради здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому необхідно вказати:

1) ім'я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати. (Вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)

3) підпис і дату.

 Для оформлення інформаційного запиту усно: телефон (04731) 3-21-37

письмово: 24000 м. Тальне, вул..Соборна,28, Тальнівська районна рада, організаційний відділ  виконавчого апарату районної ради (на конверті вказувати "Публічна інформація");

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

-         від фізичної особи; (зразок)

-         від юридичної особи; (зразок)

-         від об’єднань громадян; (зразок)

факс: (04731) 3-04-64

електронна пошта:  talne_rayrada@ukr.net

Форми для подання інформаційного запиту

Закон України "Про доступ до публічної інформації "

Указ Президента України "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 583 Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади

Розпорядження Тальнівської районної ради від 29.12.2016 № 53-р "Про забезпечення доступу до публічної інформації в Тальнівській районній раді"